İş Sağlığı ve Güvenliği

Çağatay Kablo, insanı “en önemli değer” olarak görmektedir. Bu sebeple çalışanlarımızın en güvenli ve sağlıklı standartlarda ve ortamlarda çalışmalarını sağlamaktayız. Bu yüksek standartlardaki uygulamalarımız sayesinde İSG alanında “OHSAS18001” sertifikamız mevcuttur.

Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 » İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmek,

 » Çalışanlarımızın yaralanmaları ve hastalıklarını önlemek üzere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak,

 » Bu amaçlarla yerine getirilmesi gereken kurallara ve prosedürlere uygun davranmak,

 » İSG uygulamalarında “sıfır tolerans” ilkesini benimsemek,

 » Her çalışanın güvenli çalışma ortamında İSG kurallarına uygun olarak davranmasını içi eğitimler vermek,

 » Çalışanlarımızda sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmek ve yerleştirmek,

 » İSG amacıyla yapılan her türlü eğitim, öğretim ve denetim faaliyetlerini desteklemek,

 » İSG yönetimini ve performansını iyileştirmeyi taahhüt etmektir.

OHASAS 18001:2007
İstanbul / TÜRKİYE
Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. No:2 34586 Değirmenköy / Silivri / İstanbul
+90 212 738 84 84 (Pbx)
+90 212 738 84 87
sekreter@cagataykablo.com
Skopje / KUZEY MAKEDONYA
Technological Industrial Development Zone Skopje 1. No. 4 Skopje / Macedonia
+389 2 551 42 60 (pbx)
+389 2 551 42 60 (pbx)
skopje@cagataykablo.com
Çağatay Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çağatay Kablo, insanı “en önemli değer” olarak görmektedir. Bu sebeple çalışanlarımızın en güvenli ve sağlıklı standartlarda ve ortamlarda çalışmalarını sağlamaktayız. Bu yüksek standartlardaki uygulamalarımız sayesinde İSG alanında “OHSAS18001” sertifikamız mevcuttur.

Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 » İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmek,

 » Çalışanlarımızın yaralanmaları ve hastalıklarını önlemek üzere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak,

 » Bu amaçlarla yerine getirilmesi gereken kurallara ve prosedürlere uygun davranmak,

 » İSG uygulamalarında “sıfır tolerans” ilkesini benimsemek,

 » Her çalışanın güvenli çalışma ortamında İSG kurallarına uygun olarak davranmasını içi eğitimler vermek,

 » Çalışanlarımızda sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmek ve yerleştirmek,

 » İSG amacıyla yapılan her türlü eğitim, öğretim ve denetim faaliyetlerini desteklemek,

 » İSG yönetimini ve performansını iyileştirmeyi taahhüt etmektir.

OHASAS 18001:2007
İstanbul / TÜRKİYE
Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. No:2 34586 Değirmenköy / Silivri / İstanbul
+90 212 738 84 84 (Pbx)
+90 212 738 84 87
sekreter@cagataykablo.com
Skopje / KUZEY MAKEDONYA
Technological Industrial Development Zone Skopje 1. No. 4 Skopje / Macedonia
+389 2 551 42 60 (pbx)
+389 2 551 42 60 (pbx)
skopje@cagataykablo.com
Çağatay Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çağatay Kablo, insanı “en önemli değer” olarak görmektedir. Bu sebeple çalışanlarımızın en güvenli ve sağlıklı standartlarda ve ortamlarda çalışmalarını sağlamaktayız. Bu yüksek standartlardaki uygulamalarımız sayesinde İSG alanında “OHSAS18001” sertifikamız mevcuttur.

Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 » İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ve ilgili yönetmeliklere uygun hareket etmek,

 » Çalışanlarımızın yaralanmaları ve hastalıklarını önlemek üzere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak,

 » Bu amaçlarla yerine getirilmesi gereken kurallara ve prosedürlere uygun davranmak,

 » İSG uygulamalarında “sıfır tolerans” ilkesini benimsemek,

 » Her çalışanın güvenli çalışma ortamında İSG kurallarına uygun olarak davranmasını içi eğitimler vermek,

 » Çalışanlarımızda sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmek ve yerleştirmek,

 » İSG amacıyla yapılan her türlü eğitim, öğretim ve denetim faaliyetlerini desteklemek,

 » İSG yönetimini ve performansını iyileştirmeyi taahhüt etmektir.

OHASAS 18001:2007
İstanbul / TÜRKİYE
Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. No:2 34586 Değirmenköy / Silivri / İstanbul
+90 212 738 84 84 (Pbx)
+90 212 738 84 87
sekreter@cagataykablo.com
Skopje / KUZEY MAKEDONYA
Technological Industrial Development Zone Skopje 1. No. 4 Skopje / Macedonia
+389 2 551 42 60 (pbx)
+389 2 551 42 60 (pbx)
skopje@cagataykablo.com
Çağatay Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.