Çevre Duyarlılığı

Çağatay Kablo, çevre ile ilgili konularda yasal gerekliliklere yerine getiren bir firmadır. Çevre için, tüm müşteriler ile etkileşimde bulunarak, diğer kuruluşların gereklerini de yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede çevre duyarlılığı politikamız;

 » Tüm atıkların miktarını ve çevreye etkilerini kontrol altında tutmak; atık azaltımı sağlamak,

 » Sanayi, teknolojik ve evsel atıkları ayrıştırmak,

 » Çevre hedeflerini tutturmak amacıyla çevreye duyarlı uygulamalarda sürekli gelişme sağlamak,

 » Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını desteklemek,

 » Enerji ve diğer doğal kaynakları tüketimini dokümante etmek,

 » Doğal kaynakların kullanımını en aza indirgemek,

 » Ürünlerin ve üretim proseslerinin tasarımında çevresel etkiyi minimize etmek,

 » Daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak,

 » Çevre düzeni ve temizliğini çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,

 » Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını artırmak için eğitim vermek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemektir.

ISO 14001:2015
İstanbul / TÜRKİYE
Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. No:2 34586 Değirmenköy / Silivri / İstanbul
+90 212 738 84 84 (Pbx)
+90 212 738 84 87
sekreter@cagataykablo.com
Skopje / KUZEY MAKEDONYA
Technological Industrial Development Zone Skopje 1. No. 4 Skopje / Macedonia
+389 2 551 42 60 (pbx)
+389 2 551 42 60 (pbx)
skopje@cagataykablo.com
Çağatay Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.

Çevre Duyarlılığı

Çağatay Kablo, çevre ile ilgili konularda yasal gerekliliklere yerine getiren bir firmadır. Çevre için, tüm müşteriler ile etkileşimde bulunarak, diğer kuruluşların gereklerini de yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede çevre duyarlılığı politikamız;

 » Tüm atıkların miktarını ve çevreye etkilerini kontrol altında tutmak; atık azaltımı sağlamak,

 » Sanayi, teknolojik ve evsel atıkları ayrıştırmak,

 » Çevre hedeflerini tutturmak amacıyla çevreye duyarlı uygulamalarda sürekli gelişme sağlamak,

 » Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını desteklemek,

 » Enerji ve diğer doğal kaynakları tüketimini dokümante etmek,

 » Doğal kaynakların kullanımını en aza indirgemek,

 » Ürünlerin ve üretim proseslerinin tasarımında çevresel etkiyi minimize etmek,

 » Daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak,

 » Çevre düzeni ve temizliğini çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,

 » Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını artırmak için eğitim vermek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemektir.

ISO 14001:2015
İstanbul / TÜRKİYE
Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. No:2 34586 Değirmenköy / Silivri / İstanbul
+90 212 738 84 84 (Pbx)
+90 212 738 84 87
sekreter@cagataykablo.com
Skopje / KUZEY MAKEDONYA
Technological Industrial Development Zone Skopje 1. No. 4 Skopje / Macedonia
+389 2 551 42 60 (pbx)
+389 2 551 42 60 (pbx)
skopje@cagataykablo.com
Çağatay Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.

Çevre Duyarlılığı

Çağatay Kablo, çevre ile ilgili konularda yasal gerekliliklere yerine getiren bir firmadır. Çevre için, tüm müşteriler ile etkileşimde bulunarak, diğer kuruluşların gereklerini de yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede çevre duyarlılığı politikamız;

 » Tüm atıkların miktarını ve çevreye etkilerini kontrol altında tutmak; atık azaltımı sağlamak,

 » Sanayi, teknolojik ve evsel atıkları ayrıştırmak,

 » Çevre hedeflerini tutturmak amacıyla çevreye duyarlı uygulamalarda sürekli gelişme sağlamak,

 » Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını desteklemek,

 » Enerji ve diğer doğal kaynakları tüketimini dokümante etmek,

 » Doğal kaynakların kullanımını en aza indirgemek,

 » Ürünlerin ve üretim proseslerinin tasarımında çevresel etkiyi minimize etmek,

 » Daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak,

 » Çevre düzeni ve temizliğini çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,

 » Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını artırmak için eğitim vermek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemektir.

ISO 14001:2015
İstanbul / TÜRKİYE
Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. No:2 34586 Değirmenköy / Silivri / İstanbul
+90 212 738 84 84 (Pbx)
+90 212 738 84 87
sekreter@cagataykablo.com
Skopje / KUZEY MAKEDONYA
Technological Industrial Development Zone Skopje 1. No. 4 Skopje / Macedonia
+389 2 551 42 60 (pbx)
+389 2 551 42 60 (pbx)
skopje@cagataykablo.com
Çağatay Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.