Loading... (0%)


Çevre Duyarlılığı

kalite-polikasi-14001-pdf

Çevre Politikamız:
♦ Çevre ile ilgili konularda yasal gerekler başta olmak üzere tüm müşteriler ile etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gereklerini yerine getirmek,
♦ Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltımlarını sağlamak, çevre hedeflerini tutturmak suretiyle sürekli gelişme sağlamak,

♦ Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip destekleyerek enerji ve diğer doğal kaynakları tüketimini dokümante etmek, en aza indirgemek için uygulanmasını sağlamak,

♦ Ürünlerinin, proseslerinin tasarımında ve üretim sürecinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknolojiyi kullanmak,

♦ Temizlik ve düzenin çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,

♦ Tüm çalışanlarının ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığını eğiterek ve bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek artırmak.

Çağatay Kablo Traktör, İş makinesi, Otobüs, Minibüs, Kamyon ve
Ticari araç sektörü için kablo demetleri ve komple akü kabloları üretmektedir.